Hľadáš prácu?

Ponúkame

 • výchovu a kompletný výchovno-vzdelávací proces
 • certifikované opatrovateľské kurzy
 • legálne prihlásenie
 • zastupovanie na úradoch
 • poradenstvo v daňovej oblasti
 • garantované sprostredkovanie
 • honorár  od 90 EUR na deň
 • sociálne výhody a preplatenie odvodov
 • bezkonkurenčné poplatky
 • vyškolení pracovníci na vysokej úrovni

Očakávame

 • vzdelanie: diplomované zdravotné sestry, zdravotné sestry a opatrovateľky s platným certifikátom (Všetky informácie ohľadom možnosti získania platného certifikátu na telefónnom čísle: 00421908637270)
 • znalosť nemeckého jazyka
 • výpis z registra trestov bez záznamov
 • osvedčenie o zdravotnom stave (psychická a fyzická spôsobilosť, neinfekčnosť)
 • schopnosť viesť domácnosť a variť

Váš honorár

Výška Vášho netto honoráru závisí od Vášho opatrovateľského vzdelania, praxe ako i od náročnosti opatery a pohybuje sa v rozmedzí od 90€ na deň vrátane SVS a dopravy.
Veľkou výhodou legálnej činnosti je sociálne a zdravotné poistenie v Rakúsku, ktoré Vám pacient prepláca.
Vďaka sociálnemu poisteniu máte nárok napr. na dôchodok, rodinné prídavky a iné výhody, ktoré Vám pomôžeme získať.
Vďaka zdravotnému poisteniu môžete využívať všetky zdravotnícke služby v Rakúsku, ktoré sú na vysokej úrovni. Zároveň nestrácate nárok na plnohodnotné zdravotné ošetrenie na Slovensku. Pomôžeme Vám to zabezpečiť.

Vaše náklady

Diplomovaná zdravotná sestra, zdravotná sestra, opatrovateľka si objednáva v agentúre Liebe im Herzen prihlasovací a poradenský servis na dobu jedného roka. Zaplatením dole uvedených poplatkov prostredníctvom vystavenej faktúry je vyrozumená s obchodnými podmienkami firmy Liebe im Herzen, ktoré si môže podrobne prečítať pri prijímacom pohovore.

ZALOŽENIE ŽIVNOSTI:

Ročný poplatok:

€ 100,- poplatok do rakúskej hospodárskej komory (1.x až po registrácii živnosti)
Kammerumlage Wirtschaftskammer Österreich (WKO)

Formulár na stiahnutie