Náš personál

Personál

Diplomované zdravotné sestry, zdravotné sestry a opatrovateľky pochádzajú zo Slovenska.
Na jednu domácnosť zamestnávame dve diplomované zdravotné sestry, zdravotné sestry alebo opatrovateľky, ktoré sa striedajú v dvojtýždňových intervaloch.
Ak ste s oboma diplomovanými zdravotnými sestrami, zdravotnými sestrami alebo opatrovateľkami spokojní, oni prevezmú stálu opateru.
Týmto spôsobom máte zabezpečené opatrovanie vo dne a v noci sedem dní v týždni.

Sú usilovné, zaťažiteľné, spoľahlivé, výborne vyškolené, vysoko motivované, opatrujú 24 hodín denne, majú spravidla dobré jazykové znalosti a sú schopné pôsobiť v celej Európskej Únii. Dobre vyškolené a vysoko motivované vykonávajú domácu opateru ako službu s vysokou dávkou ľudskosti. Garantujeme Vám najlepšiu možnú opateru. Každý prípad je u nás individuálne posudzovaný. Máme pre Vás čas, lebo len ak ste vy spokojní, sme spokojní aj my.

Nami sprostredkované diplomované zdravotné sestry, zdravotné sestry a opatrovateľky Vám spríjemnia jeseň života

Zistite prečo môžeme ponúkať vysokokvalitné služby v oblasti domácej starostlivosti za veľmi výhodných podmienok.