Ponúkame

Opatrovateľský personál zo Slovenska na 24 hodinovú opateru vo vlastnom dome!

Činnosti:

Pomoc pri telesnej hygiene (umývať, sprchovať, nakrémovať, holiť).
Domácnosť (nakupovať, variť, prať, upratovať, žehliť).
Sprevádzanie na prechádzkach, k lekárom, príbuzným alebo k priateľom.
Zábava (hry, predčítavanie novín, časopisov, kníh, spoločne trávený večerný čas…).